Časté dotazy: FAQ

◂ ZPĚT
otazky faq1

Výklopná vrata – předchůdce sekčních

Jaký je rozdíl mezi sekčními a roletovými vraty?

Sekční vrata

nebo také výsuvná jsou složená z jednotlivých sekcí nejčastěji od výšky 450 mm do 610 mm. Materiálem je pozinkovaný ocelový plech, vyplněný v celé tloušťce PE pěnou, která je izolačním, ale také konstrukčním prvkem určujícím izolační vlastnosti a tuhost křídla vrat. Standardně jsou všechny ocelové konstrukce a plechy žárově zinkovány pro maximální životnost bez jakékoliv koroze. V dnešní době je výborná tepelná a zvuková izolace vyžadována a proto jsou všechny jednotlivé sekce většinou vyplněny polyuretanovou pěnou. Tloušťka jednotlivých panelů může být různá, ale nejběžnější je dnes síla 40 mm, která plně odpovídá soudobým nárokům na tepelně-izolační vlastnosti a tato vrata také velmi dobře tlumí zvuk. Sekční vrata nejsou vyráběna z plastu, jak se často lidé domnívají! Tedy křídlo vrat se běžně skládá ze 4 až 5 lamel – sekcí. Tyto se pak nejčastěji při otevření zasouvají nad otvor pod strop garáže. Někdy také do strany u varianta posuvných garážových vrat do strany. U vrat výsuvných pod strop je vždy křídlo nadlehčováno předpruženou torzní pružinou nebo případně u menších garážových vrat předpruženými tažnými pružinami.

otazky faq3

Uchycení s pojistkou

Systém zkrutné pružiny. Stejně jako výklopná vrata i vrata sekční potřebují systém vytvoření protiváhy pro snadný pohyb bez zbytečně velkého tření a námahy. Systém zkrutné pružiny je umístěn nahoře nad vraty, v tzv. nadpraží. Zkrutná pružina je nasunutá a napnutá na tyči v nadpraží. Tyč má na obou svých koncích namontovány bubny pro navíjení ocelového lanka. Lanka jsou ukotvena v dolní části garážových vrat. Jak bude pružina veliká a jaká bude její síla je nutno vypočítat vždy dle váhy a tedy rozměru. Vlastní váhu křídla vrat ale ovlivňují i použité doplňky. Třeba vestavěné dveře a okna, ale rozhoduje dokonce i povrchová úprava. Pružina musí být správně dimenzována a také seřízeno její napružení, aby otevření a zavření bylo velmi snadné a šlo lehce. Když se garážová vrata otevírají, pružina se uvolňuje a povoluje její napružení. Bubny na koncích zkrutné pružiny navíjejí lanka zpět. Pokud pak vrata uzavíráme, odvíjející se lanka postupně pružinu napínají, až je v uzavřené poloze garážových vrat napružení pružiny maximální.

Systém tažných pružin. Zde fungují dvě tažné pružiny, které jsou umístěny vertikálně a podél celého křídla garážových vrat a tím také tvoří potřebnou protiváhu pro lehké a nezátěžové ovládání. Tyto tažné pružiny také nadlehčují vratové křídlo pomocí lanek vedoucích od spodní hrany garážových vrat pomocí jednoduchého mechanismu kladek. I zde platí, že pokud vrata uzavřete, jsou tažné pružiny napruženy maximálně. Oba systémy mají své klady, ale třeba zkrutná pružina má určité nároky na prostor v nadpraží vrat a to může být problém v případě rekonstrukcí zastaralých systémů a pod.

Životnost zkrutných a tažných pružin. Standardně jsou protivážné pružiny dimenzovány na provoz 10 až 30 tisíc cyklů. To by odpovídalo asi bezchybnému provozu po dobu minimálně 8 až 30 let běžného provozu rodinného domu. I po této době budou garážová vrata funkční, ale špatně vyvážená. Pro případ manuálního ovládání se například hůře dovírají a nebo nezůstanou v poloze, kde jsou zastavena. Většinou jsou ale poháněna motorovým pohonem a ten je pak neúměrně zatěžován a zvyšuje se i odběr elektřiny při otevírání vrat. Ale i před dobou konce životnosti by napružení pružin mělo být po určitém čase, nejlépe 2x ročně, kontrolováno a v případě potřeby tyto pružiny lehce přitáhnout. Pro případ extrémního provozu je také i do rodinných domů možno, za příplatek, dodat torzní systém z průmyslových vrat s prodlouženou životností a to minimálně do 100 tisíc cyklů. Životnost pružin a i celkového pohybového mechanismu může velmi ovlivnit nedostatečná nebo dokonce žádná údržba. Problémem jsou především nečistoty a případné agresivní prostředí. To se velmi často děje při dokončovacích fázích dostavby garáže a domu. Pak je vhodné alespoň mechanicky oprášit ocelové dráhy, namazat osičky koleček a panty. V trvale prašném prostředí se nedoporučuje mazat vlastní dráhy, aby nedocházelo k většímu vydírání drah smícháním prachu s mazivem.

otazky faq4

Pant s kolečkem

Kontrola funkce pružin. Pravidelně, nejlépe 2x ročně, by se mělo kontrolovat vyvážení křídla garážových vrat. Toto je důležité především pro motorový pohon, který v případě nevyváženosti může velmi trpět a také má zvýšenou spotřebu elektrické energie. Tuto kontrolu vyvážení a únavy provádíme tak, že po opatrném odpojení řetězové dráhy pohonu (při odpojeném přívodu elektrické sítě), ručně dopravíme celé křídlo garážových vrat do poloviny stavební otvoru, funkčí dráhy vrat. Vrata by v této poloze měla být rovnovážná, neměla by mít tendenci vysouvat se nahoru ani padat dolů. Běžnou silou jednoho člověka musí jít otevřít a zavřít vrata bez větší námahy a odporu. Pokud jde v jednom nebo druhém směru vrata otevírat či zavírat za pomoci nepřiměřené síly a nebo vrata padají dolů, případně vyjíždí nahoru, je nutno změnit a seřídit předpětí pružiny.

Roletová vrata

jsou vždy o něco dražší a mají horší tepelné a bezpečnostní parametry než vrata sekční. Ale nepotřebují žádnou konstrukci uvnitř garáže a proto jsou mnohdy jediný řešením automatizace garážových vrat. Křídlo roletových vrat, tkz. pancíř musí jít narolovat na hřídel nahoře a proto v žádném případě nemůže mít izolační a ani bezpečnostní parametry jako křídlo garážových vrat sekčních, výsuvných. Vlastní pěna v lamele u rolovacích vrat je spíše potřebná pro tuhost lamely. Ani větrná odolnost není u rolovacích vrat na úrovni sekčních. Lamely roletových vrat jsou nejčastěji výšky 77 mm, někdy také 55 mm a jsou nejběžněji z hliníkové slitiny. U průmyslových, velkých vrat jsou také pancíře z vyšších lamel ocelových nebo hliníkových s výztužnou přepážkou. Pancíř rolovacích vrat nejčastěji nebývá nadlehčován (i když jsou i systémy s nadlehčením pancíře, např. systém Hörmann), a proto se posouvá směrem dolů jen vlastní gravitační hmotností. Proti nadzvednutí pancíře je možno vybavit vrata kloubovými závěsy s pružinami, běžné kovové závěsy nejsou dostatečným zabezpečením vrat a v žádném případě by neměly být použity u instalace přímo do ulice, do veřejného prostoru.

otazky faq2

Servis vrat

Jak udržovat vrata?

V akci na vratechVšechny mechanické a pohyblivé části u sekvenčních garážových vrat bychom měli pravidelně mazat. Vlastní vratové dráhy ale raději nemažeme. Mastný, lepkavý povrch by přitahoval prachové části a ty by mohly po určité době výrazněji vydírat tyto dráhy. Toto je vhodné jen při poctivé, pravidelné údržbě, ale tyto dráhy i bez mazání budou sloužit po mnoho let. Důležité je tedy především mazání pohyblivých součástí a mechanismů, aby nedocházelo k hlučnému a obtížnému chodu koleček a čepů. Pravidelně tedy mažeme ložiska a osičky koleček a panty panelů. Jednou za čas je dobré opatrně promazat i vlastní pružinu garážových vrat. Zvýšené tření mezi suchými závity by mohlo způsobovat nepříjemný hluk. Také je dobré občas vizuálně kontrolovat rolovací ocelová lanka. Když zjistíte poškození nebo roztřepení lanka, měli byste neprodleně zavolat odborný servis na výměnu tohoto lanka. Vrata raději nepoužívat nebo jen s nejvyšší opatrností. I když se to nestává běžně, mohlo by při zanedbaném stavu a zcela prasklém lanku dojít k mechanickému poškození sekcí nebo dokonce k úrazu. Jde o relativně jednoduchou opravu a není vhodné takový stav podceňovat.

Napište nám nebo vyplňte kalkulační formulář a my vám uděláme nezávaznou kalkulaci
Top