Garážová vrata: rozdělení

◂ ZPĚT

Sekční garážová vrata

sekcni vrata1

Sekční vrata z vnitřní strany

Sekční vrata jsou dnes jednoznačně číslem jedna, jak v rekonstrukcích, tak u novostaveb, pro požadavek moderního a automatizovaného zakrytí stavebního otvoru garážových a jiných technických prostorů. Sekční vrata mají vždy vnitřní konstrukci, kolejnicový systém a případně i pohonný systém. To je také jejich největší slabina: potřebují místo okolo otvoru a pod stropem. Znamená to jen těžce jiným způsobem využitelný prostor garáže v oblasti této konstrukce a také je pro někoho těžko přijatelný technický vzhled této konstrukce. Název sekční vrata proto, že se vratové křídlo skládá z několika panelů – sekcí, povětšinou naskládaných na sobě, i když je možná i varianta sekcí postavených na výšku a poskládaných za sebou, to jsou pak sekční garážová vrata posuvná do strany. Jednotlivé sekce jsou spojeny panty, které umožňují potřebný ohyb spoje, aby bylo možné jednotlivé sekce při otevírání postupně sklápět a zasouvat nahoru do garáže ke stropu nad stavebním otvorem. Panty na krajích pak mají speciálně tvarované úchyty pro osičky s ložiskovými kolečky, na kterých se vlastní sekce pohybují v kolejnicích tohoto mechanismu. Pohon těchto vrat je většinou stropní, ve středu nad otvorem a kolejnicovou konstrukcí vrat. U větších, zpravidla průmyslových vrat, je možné instalovat také pohon boční. Ten lze montovat pouze při použití torzní hřídele, kdy je nasazen přímo na tuto hřídel a s ní pohybuje přes bubínky pomocí ocelových lanek s celým křídlem vrat. Pomocí lanek a kladek se pohybuje i s křídly vrat ostatních systémů.

sekcni vrata2

Sekční vrata s dveřmi

Vlastní sekce jsou zpravidla vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu, který je chráněn několika vrstvami laku. Vnitřek sekce bývá vyplněn PUR pěnou, která dává sekci výborné izolační vlastnosti, ale také je důležitá pro celkovou tuhost panelu sekčních vrat. Sekce jsou ale poměrně těžké, celé křídlo má od desítek kg až třeba také 1/4 tuny u velkých křídel vrat. Pružiny jsou proto na vratech pro nadlehčení křídla, aby se s vraty dalo dobře manipulovat a případný pohon nemusel být příliš silný. Výjimkou jsou sekční vrata posuvná do strany, kde jsou sekce zavěšeny na mnoha závěsech a perfektním vyvážením celého křídla vrat je možno relativně lehce s vraty manipulovat. Většina sekčních vrat má stále ještě klasický systém vyvážení a to pomocí torzní tyče s navinutými pružinami. Na konci tyče jsou bubínky pro navíjení lanka zavěšeného ve spodní části vratového křídla. Když jsou vrata zavřená torzní pružinový systém se předpruží o předepsaný počet otáček, aby křídlo nadlehčil. V horní poloze jsou pak pružiny téměř uvolněné. V poslední době se stále častěji, u menších vrat, používá nadlehčovací systém s tažnými pružinami, které bývají zpravidla po stranách vratového křídla. Také zde jsou pružiny nejvíce napnuté při uzavřených vratech a při otevírání se postupně uvolňují. Z tohoto faktu je také jasné, že každá pružina jednou praskne – většinu životnosti jsou napnuté v maximální míře (to je při zavřených vratech). Proto je také důležité sledovat údaj o životnosti pružin, počet cyklů (otevřít a zavřít), které by měly pružiny vydržet aniž by praskly.

sekcni vrata3

Dveře ve vratech z venku

Do sekčních garážových vrat je možno instalovat průchozí dveře. Jde o velmi výhodné řešení, když do garáže nemáte jiný vstup a celá vrata otevíráte jen občas. Tím urychlíte vstup a odchod z garáže. To může ušetřit nemalé prostředky za energii v zimních měsících a pomůže udržet stabilnější teplotní rovnováhu, protože dochází k mnohem menšímu úniku tepla než při zbytečném otevření celých vrat. Do sekčních vrat je vložen rám z kvalitních hliníkových profilů. Dveře se dodávají standardně se samozavíračem pro bezpečné uzavření. Dveře je možno také vybavit magnetickým snímačem polohy, který se propojí s logickým systémem řídicí jednotky. To zajistí, že nemůže dojít ke spuštění pohonu, když dveře nejsou dokonale uzavřeny (například pro nějakou mechanickou překážku) a nemohou se tedy poškodit ani vrata nebo okolní fasáda. Sekční garážová vrata s dveřmi jsou dole opatřena hliníkovým profilem, který zesiluje spodní panel vrat a zabezpečuje plnou provozní stabilitu.

sekcni vrata4

Celoprosklené sekce vrat

Sekční garážová vrata také mohou být opatřena prosklenými sekcemi. To je vhodné všude tam, kde je žádoucí průhlednost ven a jde o zvýšení hladiny světla ve vnitřním prostoru. To samozřejmě šetří elektrickou energii za případné nutné osvětlení ve dne. Nejběžnější užití je především ve firemním sektoru, při práci přes den, prostory jako myčky, servisy a jiné firemní a pracovní prostory. Jednotlivé sekce těchto panoramatických vrat jsou vyrobeny za použití hliníkových profilů a jsou vyplněny polykarbonátem. Ten je průhledný, odolný a má dostatečné hodnoty tepelného odporu pro ekonomický provoz. Profily je možno lakovat libovolnými barvami z RAL vzorníku. Je možno kombinovat panoramatické s klasickými sekcemi z pěnou vyplněných panelů. Konstrukcí a mechanikou se jinak tato vrata neliší od běžných sekčních průmyslových vrat. Stejné jsou i veškeré bezpečnostní mechanismy a pojistky proti přetržení lanek a pod. I tato upravená vrata mají dobré izolační vlastnosti a jsou vyrobena pro dlouhodobý bezchybný intenzivní provoz a to i za nepříznivých klimatických podmínek. Okna jsou dostupná jako kulatá, čtvercová a obdélníková.

Posuvná sekční garážová vrata Trido

posuvna vrata1

Posuvná vrata Trido ze zadu

Sekční vrata posuvná do strany patří ke špičce v oboru moderních garážových vrat. Je to opravdu líbivý výrobek, který umožňuje bezpočet zajímavých variant uzavření stavebního otvoru a také se nabízí zřejmá výhoda náhrady případných instalovaných průchozích dveří, ty prostě nejsou potřeba! Toto velmi náročné zařízení na složitou a přesnou výrobu nabízíme výhradně od našeho partnera, tradičního českého výrobce z Moravy, firmy TRIDO. Vždy ale platí, že se jedná o drahé řešení, ať už pro vlastní mechaniku s pohonem (vrata nejsou nadlehčena, pohyb není na výšku, ale na šířku, která bývá většinou delší) a svislé sekce (více pantů, více okrajových lišt), tak i pro velmi složitou instalaci sekčních vrat posuvných do strany.

posuvna vrata2

Překvapivá podoba sekčních vrat

Musí se velmi dobře vyrovnat celý mechanický systém do perfektní vodovážnosti, protože celé vratové křídlo není nadlehčeno žádnou pomocnou pružinou, to jak se vrata lehce pohybují je právě dáno touto vodovážností (při určitém sklonu by vratové křídlo „táhlo“ ke straně a na tuto stranu by také působila veliká hmotnost celých vrat. Přitom je ale nutné respektovat běžné stavební nepřesnosti pro přijatelné zatěsnění vrat ve stavebním otvoru. Hledání takového kompromisu může někdy být časově náročnější (a často také je), v extrémních případech by mohlo být nutné udělat dodatečné stavební úpravy, protože dokud se tato zajímavá garážová vrata nepostaví v konkrétní instalaci, nejsou tyto budoucí instalační problémy moc zřejmé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posuvná vrata místo dveří

Samostatnou kapitolou je pohon posuvných vrat. Tato vrata je možno provozovat i ručně (spíše menší, privátní vrata), pak se dodávají se speciálním rozpěrným zámkem. Ale běžněji se tato vrata vybavují klasickou pohonnou automatikou, která je u posuvných vrat specifická. Většinou je pohon instalován na straně, na zdi kam se vrata odsunují. Jak už bylo zmíněno výše, pohon musí být poměrně silný a dráho pohonu dlouhá. Klasická varta 5 m široká a 2,5 m vysoká se otevírají o 2,5 m nahoru, ale posuvná do strany, stejných rozměrů, se otevírají o 5 m do strany! Ale Trido také umí pohon s dráhou v nadpraží otvoru, za předpokladu potřebného volného místa nad otvorem, zde je také nutno respektovat další odlišné rozměrové požadavky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kazety posuvných vrat na výšku

Vrata posuvná do strany umí Trido také vyrobit v mnoha dalších možných variantách, obzváště efektní jsou jejich úžasné aplikace takovéto mechaniky s masivními, na zakázku vytvořenými sekcemi, často v historicky cených objektech, kde by jiná moderní garážová vrata nepřipadala naprosto v úvahu. To je výhoda při výběru tradičního dodavatele, který oboru opravdu rozumí, stále vyvíjí nové prvky pro kvalitnější a bohatší nabídku sortimentu, má letité zkušenosti s výrobou i vlastními instalacemi a hlavně ochotu pomoci klientům i v jejich idividuálních požadavcích. Pokud se zajímáte o tato luxusní garážová vrata, značka předního českého výrobce garážových systému Trido je opravdu dobrou volbou.

Rolovací vrata

rolovaci-vrata1

Rolovací vrata, zlatý dub

Rolovací garážová vrata dodáváme vždy každému zákazníkovi na míru. Rolovací vrata se skládají z jednotlivých hliníkových lamel, které jsou precizně výplněny polyuretanovou pěnou. To zaručuje dobré tepelně-izolační a protihlukové vlastnosti. Tyto lamely potom tvoří jeden celek tzv. pancíř, který je v horní části navíjen do boxu. Box je uzavřen, proto může být umístěn i z vnější strany.

Výhody použití rolovacích vrat – rolovací vrata volíme všude tam, kde je nutno zachovat prostor pod stropem garáže. Např. malá světlost, využití k zavěšení sportovních potřeb nebo nemožnost přemístění dříve zbudovaných instalací. Tato vrata je možno zabudovat do stavebního otvoru, dovnitř za otvor a nebo dokonce před otvor na fasádu, podobně jako u venkovních okenních, elektricky poháněných žaluzií. Namontování tohoto boxu do vrchu stavebního otvoru ale snižuje průjezdní světlou výšku. Boxy jsou vysoké 250, 300 a nebo 360 mm. To záleží od potřebné výšky vrat a podle toho, jaká se zvolí lamela. Máme k dispozici varianty lamely vysoké 55 mm a nebo vysoké 77 mm.

Opravitelnost- protože rolovací vrata jsou postavena z jednotlivých, samostatných lamel, je možno vrata velmi dobře opravit. Pokud se lamela poškodí, např. při nešťastném kontaktu s automobilem, dá se celkem snadno vyměnit a vrátit vratům původní vzhled a funkčnost. U jiných typů to jde, samozřejmě, také, ale oprava bývá obvykle podstatně nákladnější a technicky složitější.

rolovaci-vrata2

Systémy rolovacích vrat

Bezpečnost – konstrukce roletových vrat je také velmi bezpečná. Vrata jsou vybavena protipádovou brzdou a mohou být doplněna o celou řadu dalších bezpečnostně-funkčních prvků. Instalovaná optoelektronická lišta zajišťuje, že spodní hrana vrat se zastaví před případnou překážkou v prostoru uzavírání vrat. Nemůže tak dojít k poškození vrat, dalšího majetku či dokonce k případnému úrazu. Standardně se rolovací vrata vybavují elektropohonem s veškerým ovládacím komfortem. Pro možnost případného výpadku dodávky elektrického proudu je zde možnost manuálního ovládání pomocí nouzové kliky.

Možnosti a doplňky – volitelně je zde také možnost použití průhledných lamel pro potřebu prosvětlení vnitřního garážového prostoru. Také jsou k dispozici speciální provzdušňovací lamely k zajištění účinného větrání garáže.

Design – rolovací vrata je možno dodat v mnoha odstínech ze vzorníku RAL a také v několika imitacích vzhledu dřeva. Pokud je zvolen dřevodekor, například zlatý dub, pak je u venkovní instalace v tomto dřevodekoru i boční vedení a vrchní přiznaný box.

Zabezpečení objektu – moderní rolovací vrata můžeme vybavit pojistkou proti zvednutí. Naše dálkové ovládání pracuje vždy na principu plovoucího kódu. To v podstatě vylučuje možnost kopírování ovladačů cizími osobami. A také zde je možno vícekanálové ovladače použít pro ovládání dalších stávajících zařízení jako jsou vjezdové brány, elektronické zámky nebo přístupové osvětlení.

Rolovací (roletové) mříže

AEG84_small

Rolovací mříže v shopcentru

Rolovací, roletové mříže jsou další zajímavou možností uzavíracích roletových systémů. Odlehčená, ale pevná konstrukce s atraktivním vzhledem je benefitem rolovacích mříží. Objednávány jsou v moderních obchodních centrech, pro kancelářské prostory a různé průmyslové objekty. Zkrátka všude tam, kde je potřebné zabezpečit a chránit cenné zboží jednoduchým a spolehlivým způsobem. Kvalitní zámky s možností napojení na signalizaci a pevné kovové mříže to je ideální volba. Fakt, že okolo jdoucí potenciální zákazník může vidět za mřížemi zboží, i když je zavřeno, to je v tomto případě jasnou výhodou. Roletové mříže mají moderní, elegantní vzhled pro možné začlenění do současné trendové architektury. Moderní povrchové úpravy je předurčují nejen pro použití v interiérech komerčních prostor, ale jsou vhodné také pro venkovní prostory výloh obchodů, kde jsou vystaveny trvale běžným klimatickým vlivům. Propracovaný vzhled a zpracování těchto kovových, hliníkových mříží jsou cenným estetickým prvkem a vyzdvihují hodnotu a kvalitu vystaveného zboží. Široké možnosti provedení laku, např. ve firemních barvách, dotváří celkový vzhled prostoru či design interiéru. Veškeré mechanické, bezpečnostní a ovládací prvky jsou dostupné jako u standardních roletový vrat. Především bezpečnostní pádová brzda, plovoucí uložení hřídele nebo záložní uzamykatelné mechanické ovládání a pod.

Moderní křídlová vrata? Originální TRIDO křídlová vrata!

kridlova vrata trido

Křídlová vrata Trido

Křídlová vrata jsou klasikou pro uzavření otvoru garáží. Často také nejde ani jiná vrata použít, protože různé stavební překážky neumožňují použití vrat sekčních a nejde instalovat ani vrata roletová (na horské chalupě by se roletová vrata asi zrovna nehodila…). Trido nabízí křídlová vrata v kvalitě sobě vlastní, jde o garážová křídlová vrata, která mají křídla postavená ze sekcí běžných sekčních vrat, PUR pěna 40 mm. Křídla jsou orámována hliníkovými profily špičkové kvality a jsou kompletně zatěsněna kvalitním pryžovým těsněním, takže celkové tepelné vlastnosti křídlových vrat jsou velmi dobré, dále je pak možno volit ze tří druhů různého provedení prahu. Křídlová vrata je možné ovládat i motorem na dálkové ovládání, ale má to háček, prakticky pak není možno používat křídlo vrat jako vstupní dveře. To v Tridu vyřešili patentovaným systémem, který umožňuje libovolně používat křídlová vrata ručně i pohonem. To posouvá křídlová vrata na jinou úroveň k ostatním moderním garážovým vratům současnosti. I když se jedná o poměrně drahé řešení uzavření stavebního otvoru pro garážová vrata, je toto technické řešení, v poslední době, stále více populární. Křídlová vrata jsou omezena svými rozměry asi 3000 x 3000 mm, při větších rozměrech je nutno uvažovat o průmyslové úpravě: výrazné zvýšení ceny a omezení vzhledových možností.

Výklopná garážová vrata

Vyklopna-vrata-med

Klasická výklopná vrata

Pokud chceme jednoduchá, nenáročná garážová vrata, jsou výklopná vrata to správnou volbou. Převážně se dnes instalují do samostatných, nezateplených garáží nebo hospodářských budov, ale je zde i varianta výklopných vrat zateplená 2 cm polystyrenem a z vnitřní strany je krytí plastovým komůrkovým materiálem, který je vlastně také další tepelnou izolační vrstvou. Tato vrata lze použít jako levnější varintu pro vyplnění garážového otvoru do běžného obytného domu. Trapézový plech je možno mít v podobě tenkých příčných prolisů a nebo jako vodorovné široké lamely. Vzhledem k tomu, že je dostupný i ve dvou dřevodekorech, ořech a zlatý dub, jsou tato vrata potom poměrně podobná běžným vratům sekčním. Výklopná vrata mají rám, vlastní vratové křídlo a vodicí stropní kolejnice. Zámek s vložkou, držák pro montáž a montážní sada vrat je už ve standardním provedení. Většinou se tato vrata ovládají manuálně, ale existuje i možnost instalace pohonu s dálkovým ovládáním.

Vlastní vrata, jejich rám, jsou vyrobeny z pozinkovaného profilu, který je celý vyplněn trapézovým plechem. Tento ocelový pozinkovaný plech je opatřen kvalitní polyesterovou barvou nebo dvěma druhy dřevodekorů (ořech, zlatý dub). Součástí vrat je příčka pro spojení vrchní vodicí kolejnice. Vrata jsou tedy běžně dostupná v nezateplené variantě, ale je i možnost varianty zateplené. Další možností je doplnění o průchozí dveře nebo prosklení zateplenými okny běžnými u vrat sekčních.

Průmyslová garážová vrata

Prumyslova vrata1

Práce na průmyslových vratech

Průmyslová vrata jsou specifická většími rozměry než vrata privátní a často také vysokými nároky na denní množství cyklů užití vrat. Také tedy mechanicky odpovídají větším velikostem a mnohem vyšší frekvencí otevírání a zavírání. Jedná se také o sendvičové panely síly 40 mm nebo 45 mm vyplněné pěnou, aby jejich tepelné a užitkové vlastnosti byly na špičkové úrovni. Tyto panely pro průmyslová vrata jsou pro maximální tuhost vyrobeny ze zesílených žárově pozinkovaných plechů s výztuhou. Hlavní rozdíl je ale proti běžným vratům z privátního sektoru v použitých pantech, vedení vrat a také v bezpečnostních prvcích. Pro nadlehčení křídla vrat se výhradně používá torzní pružinový systém se zesílenými pojistkami proti přetržení pružiny. Torzní systém je připraven pro případnou instalaci bočního průmyslového pohonu nebo mechanického kovového řetězového zařízení (kočka). Vzhledem k faktu, že průmyslová sekční vrata bývají obyčejně vyšších rozměrů, montují se na vrata také nožové pojistky proti přetržení lanka (při uvolnění tahu lanka pružinka zasekne pojistné nože do dráhy vedení a křídlo vrat se okamžitě zafixuje v místě, kde se zrovna nachází). Lanko je ale také u průmyslových vrat silnější než u vrat privátních. Například u průmyslových vrat Alutech tyto nožové pojistky zároveň plní funkci pojistky proti nadzvednutí vratového křídla, protože při použití bočního pohonu jsou vlastně vrata blokována jen svojí poměrně značnou hmotností, ale to by u menších vrat bylo někdy možné překonat větším pákovým mechanismem.

Prumyslova vrata2

Prosklená průmyslová vrata

Sekční garážová vrata pro průmyslové a komerční použití jsou užívána po celou pracovní dobu a tedy je často požadavek na kvalitní, zateplené prosvětlení garážovým křídlem. Samozřejmě je možné sekce vybavit jednotlivými okny tak jak je známe z vrat privátních, ale daleko častěji se zde používá celá prosklená sekce, také nazývaná sekce panoramatická. Někdy je celé funkční křídlo vrat vyrobeno pouze z panoramatických, prosklených sekcí, dokonce i vestavěné dveře mohou být složeny z těchto profilů. Na prosklení se nejčastěji používá akrylát pro vyšší míru bezpečnosti a také pro výrazně nižší hmotnost vratového křídla. Například v tradiční české firmě Trido vyrábí tyto sekce i z klasického skla, ale musí být chráněno bezpečnostní, nerozbitnou fólií a vrata zdražuje potřeba silnější mechaniky a také pohonu, protože hmotnost skla je velmi značná. Když se hovoří o průmyslových vratech, musíme také zmínit varianty pro použití ve vlhkých a podobně provozně náročných provozech (například automyčky, chemické provozy a pod.). Zde jsou speciální antikorozní úpravy, aby vratům byla prodloužena provozní životnost. Firma Alutech má u průmyslových vrat standardně nerezové panty, ale pro toto zmíněné použití v jejich nabídce existuje speciální nerezová sada a úprava mechaniky. K vratům jsou dodávány v sadě také nerezové spojovací šrouby, lanka zavěšení křídla vrat jsou také z nerezu a v neposlední řadě je celá pozinkovaná vodicí dráha ještě lakována speciálním antikorozním nátěrem. Jako pohon je možno pak doporučit třeba průmyslový boční pohon Shaft od Doorhanu, který má bezpečnostní krytí IP 65, pro vlhké prostředí.

Prumyslova vrata3

Další ukázka průmyslových vrat

Pohony v průmyslu musí splňovat mnohem vyšší nároky na trvanlivost a bezpečnost provozu. Často jsou také velmi rychlé. To je výhodné právě při intenzivním provozu vrat především v zimě, kdy je potřeba zamezit zbytečným ztrátám tepla při poměrně častém otevírání vrat. Tato výborná vlastnost těchto trvanlivých pohonů má ale také stinnou stránku a tou je potřeba opravdu velmi dobrého zabezpečení vratového křídla proti možné kolizi s technikou nebo dokonce s osobami. Bez přídavných bezpečnostních prvků (optické závory, nárazové optické a odporové lišty) je možno tyto pohony provozovat jen bez dálkového ovládání, ovládacím třítlačítkem, v režimu „totmann“ neboli „mrtvý muž“ (muž je takzvaně „mrtvý“, protože musí držet po celou dobu uzavírání vrat tlačítko, nemůže nic jiného dělat, pokud tlačítko pustí, vrata se okamžitě zastaví). Jakmile je požadavek na impulsní řízení (krátkým stiskem se dají vrat do chodu a zastaví se až v koncové poloze) nebo je požadavek na ovládání vrat pomocí dálkových ovladačů, je bezpodmínečně nutné instalovat výše zmíněné bezpečnostní prvky, nejlépe ve dvojím jištění. Rychlost pohonu je veliká a hmota vlastních vrat může poškodit jak majetek, tak dokonce zdraví lidí. V poslední době jsou, právě z tohoto důvodu, velmi populární průmyslové pohony s vlastním motorem na 24 V, ty jsou nejen silné a spolehlivé, ale mají v sobě absolutní encoder, který bezpečně rozpozná překážku, ale také umožňuje zpomalené spuštění a zpomalený doběh vrat. Toto zpomalení je také velkým přínosem pro životnost mechanismu průmyslových garážových vrat, protože trhnutí tak obrovskou hmotou klade velmi velké nároky na jednotlivé spoje a mechanismy. V naší nabídce najdete například velmi dobrý průmyslový pohon 24 V s absolutním encoderem, italské TOP značky, patřící do skupiny Somfy, a to průmyslový boční pohon BFT Argo.

Vrata s integrovanými dveřmi

dvere ve vratech

Dveře instalované ve vratech Alutech

Pokud je požadavek velké frekvence procházení prostorem vrat, je vhodné uvažovat o investici za vestavěné dveře přímo do křídla sekčních garážových vrat. Vrata ale zdražují dveře samotné, složitější montáž a hlavně nutnost použití mechaniky pro větší vrata (to zdražuje především u menších rozměrů vrat), jinak se to nedodává. Dveře se zabudovávají do hotového vratového křídla a jedná se, z větší části, vlastně o ruční práci náročnou na absolutní přesnost zpracování. Velmi zajímavá je například konstrukce a design průchozích dveří do sekčních garážových vrat Alutech, která se radikálně liší od některých konkurenčních výrobků. Toto komplexní řešení znamená podstatné zlepšení provozních vlastností vratových dveří. Také česká firma TRIDO má velmi dobře vyřešený problém instalace vestavěných dveří do vrat.

Výška prahu závisí od šířky a použití vrat. Můžeme dodat snížený práh asi 20 mm, ale širokých, průmyslových vrat musí být práh vysoký až 160 mm pro potřebnou tuhost křídla vrat. Ultra nízký práh má ale vysoké nároky na povrch a rovinu podlahy. Vysvětlení je prosté: pokud bychom dali perfektní těsnění, které vyrovná všechny nerovnosti, byl by nízký práh o 3 mm výše pro potřebné gumové těsnění a také by mohlo dojít k poškození subtilní konstrukce prahu. Dveře jsou vždy vybaveny kompletním zámkem a samozavíračem. Samozavírač je potřebný pro zajištění požadavku zavření dveří při pohybu vrat. Dveře jsou ale i vybaveny magnetickým kontaktem, který je možno připojit k některým pohonům. Toto pak zajistí absolutní jistotu, že dveře budou vždy zavřené při požadavku na otevření vratového křídla, pak by samozavírač nebylo nutné instalovat.

Prosklení vrat

sekcni vrata7

Okno do sekčních vrat

sekcni vrata5

Průmyslová vrata s okny

Garážová vrata je také někdy vhodné vybavit odpovídajícím prosklením. Když chceme vidět garážovými vraty ven a nebo je žádoucí zvýšení světelné hladiny v prostoru garáže, zkrátka chceme uvnitř vidět bez nutnosti použití umělého osvětlení, světlo proniká přirozeně vraty. To nám šetří elektrickou energii za svícení ve dne a nemusíme být v dosahu vypínače osvětlení. Do garážových vrat je možné zabudovat klasická okna s rámem ve tvaru obdélníku, čtverce či kruhu. Obsah je vyplněn polykarbonátem, který má uvnitř „teplý“ rámeček. Vzhledově se neliší od běžných zateplených oken, ale z hlediska bezpečnosti a také hmotnosti je nutné použít polykarbonát. U značky Trido je možné mít v křídle vrat, za určitých podmínek, i opravdové prosklení s ochrannou fólií. Jde tam ale o omezení rozměru, vzhledem k hmotnosti, a také cena se zvyšuje už jen pro nutnost použití větších pružin v mechanice, právě pro vyšší hmotnost. Sekce panoramatických vrat jsou vyrobeny z hliníkových profilů a jsou tedy běžně proskleny polykarbonátem. Ten je odolný a má odpovídající hodnoty prostupu tepla pro efektivní provoz. Panoramatické sekce vrat je možno stříkat libovolnými barvami z RAL vzorníku. Panoramatické sekce křídla vrat je možno kombinovat s běžnými sekcemi z PE pěnou vyplněných panelů. Konstrukcí a mechanikou jsou tato vrata stejná jako u běžných sekčních privátních či průmyslových vrat. Také všechny bezpečnostní mechanismy a pojistky proti přetržení lanek a pod. Prosklená, panoramatická vrata mají také velmi dobré izolační vlastnosti a jsou předurčena pro dlouhý, bezchybný intenzivní provoz garážových vrat, samozřejmě i v nepříznivých podmínkách.

Napište nám nebo vyplňte kalkulační formulář a my vám uděláme nezávaznou kalkulaci
Top