Rolovací vrata

rolovaci-roletova-uvod

Pokud je to technicky možné, jsou lepším řešením pro stavební otvor garáže vrata sekční. Nevýhodou sekčních vrat je ale nutná konstrukce pro pohyb vrat u stropu garáže. To někdy stavebně a nebo funkčně nejde realizovat a také to může pohledově vadit z estetického hlediska. Tady se nabízí především použití vrat rolovacích, někdy také nazývané jako roletová vrata. Rolovací vrata jsou vždy o něco dražší a mají horší tepelné a bezpečnostní parametry než vrata sekční. Ale nepotřebují žádnou konstrukci uvnitř garáže a proto jsou mnohdy jediným řešením automatizace garážových vrat. Konstrukčně se jedná o hliníkové lamely vyplněné PUR pěnou, ale šířka izolace je omezená, protože vrata je nutno rolovat do rolety nad vlastními vraty a je žádoucí, aby smotaná vrata v balu nezabírala příliš veliký prostor nad stavebním otvorem. Rolovací vrata je možno instalovat před otvor, do otvoru a dovnitř garáže, za otvor. Při instalaci vrat ven musí být bal vrat chráněný krytováním, které se běžně vyrábí také z hliníkového plechu. Lamely jsou vedeny v hliníkových kolejnicích po stranách otvoru. Pohon rolovacích vrat je řešen trubkovým jednofázovým pohonem, který je zasunutý a fixovaný ze strany osmihranné hřídele (oktagonály). Vrata jsou pak namotávána na hřídel a zpět se uzavírají vlastní váhou balu, lamelového pancíře. Samozřejmě je i u těchto vrat k dispozici sytém kompletní automatizace. Vlastní řídicí jednotka může být přímo v trubkovém pohonu vrat, ale častěji se instaluje v blízkosti roletových vrat.

Běžná roletová – rolovací vrata jsou určena spíše pro privátní použití, do 20x denně, ne 20x za hodinu, při přetížení motor odpojí tepelná pojistka a musí se počkat na vychladnutí nebo použít kliku odbloku (pohon má otvor pro zastrčení kliky na nouzové otevření v případě výpadku dodávky elektrické energie). Rolovací vrata mají i průmyslové použití, ale tam jde většinou o opravdu masivní vrata z ocelového plechu s bočním průmyslovým pohonem často s převodovkou v olejové lázni. I vlastní kolejnice jsou mohutnější, odpovídající zvýšenému požadavku na zatížení vrat. Průmyslová rolovací vrata se běžně instalují dovnitř, za otvor.

Rolovací vrata (roletová)

Rolovací vrata dodávaná od nás májí vždy lamelu minimálně 77 mm nebo více. Značková lamela je vyplněna zateplena pěnou o síle 19 mm a je celá z hliníkové slitiny. Instalujeme před, za i do garážového otvoru…

Řídicí jednotka pro rolety

Rolovací vrata je možné ovládat jen pomocí spínače s aretací, ale častěji se připojuje s pomocí řídicí jednotky s možností dálkového ovládání. Používáme značkovou elektroniku světového evropského výrobce Somfy…

Lamela 77 mm

Rolovací vrata a lamela 77 mm vyplněná polyuretanovou pěnou, to je klasická a nejčastější kombinace pro privátní garáže, obchodní a také různé výrobní provozy. Průmyslové lamely 77 mm se používají už méně…

Rolovací vrata - ceník

Rolovací nebo také roletová garážová vrata jsou sice dražší výrobek, ale i tak umíme nabídnout zajímavé ceny, při zachování perfektních funkčních a bezpečnostních standardů pro tato zařízení u nás a v celé EU…

Napište nám nebo vyplňte kalkulační formulář a my vám uděláme nezávaznou kalkulaci
Top